Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке (страна 28)

Тендери и јавне набавке

Образац реализације уговора за јавну набавку

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга штампања“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: „Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism / CULTURWB“ Прилог: Образац

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка агенцијских услуга за организовање стручне екскурзије у Русију“ за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте