Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке (страна 28)

Тендери и јавне набавке

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора „Набавка стоматолошке опреме“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора „Набавка нових и пуњења старих тонера“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Образац основних елемената уговора

Образац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавка роба за потребе бифеа“ за потребе Саобраћајног факултета Добој Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Образац основних елемената уговора

Образац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавка услуга обезбјеђења објекта Техничко лабораторијског центра ТЛЦ“ за потребе Саобраћајног факултета Добој Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте