Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 30)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије за избор у звање редовног професора – др Васо Новаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање редовни професор за ужу научну боласт Друга инжењерства и технологије (ужа образовна област Друга инжењерства и технологије, предмети: загађење и заштита земљишта и подземних вода; Загађење и заштита земљишта; Загађење и заштита подземних вода) – др Васо Новаковић Прилог: Извјештај …

Прочитајте

Извјештај комисије за избор у звање ванредног професора – Драган Војиновић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Маркетинг, ужа образовна област Маркетинг – доц. др Драган Војиновић Прилог: Извјештај доц. др Драган Војиновић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – др Саво Денда

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна/умјетничка област Филозофија религије, теологија и религиозне студије (ужа образовна област умјетност и хуманистичке науке ,предмети: Хришћанска етика 1 и 2 и Увод у богословље 1 и 2) – др Саво Денда Прилог: Извјештај др Саво Денда

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Слађана Митровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна/умјетничка област Методика васпитно-образовног рада (ужа образовна област Методика наставе математике, предмети: Методика наставе математике) – Слађана Митровић Прилог: Извјештај Слађана Митровић

Прочитајте

Извјештај о комисије избору у звање доцента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Фармакологија и фармација ( ужa образовна област Фармакологија са клиничком фармакологијом предмети: Фармакологија и токсикологија, Стоматолошка фармакологија ) – др Драгана Дракул Прилог: Извјештај др Драгана Дракул

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Хирургија (ужа образовна област Хирургија) – Потпара др Далибор, Старовић др Вања и Вељовић др Ђорђе Прилог: Извјештај Потпара др Далибор, Старовић др Вања и Вељовић др Ђорђе

Прочитајте