Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 29)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај о комисије избору у звање доцента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Фармакологија и фармација ( ужa образовна област Фармакологија са клиничком фармакологијом предмети: Фармакологија и токсикологија, Стоматолошка фармакологија ) – др Драгана Дракул Прилог: Извјештај др Драгана Дракул

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Хирургија (ужа образовна област Хирургија) – Потпара др Далибор, Старовић др Вања и Вељовић др Ђорђе Прилог: Извјештај Потпара др Далибор, Старовић др Вања и Вељовић др Ђорђе

Прочитајте

Извјештај о избору у звање доцента или ванредног професора

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента или ванредног професора, ужа научна/умјетничка област: Међународна економија – др Марко Ђого Прилог: Извјештај др Марко Ђого

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област_Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Орална хирургија,предмети: Орална хирургија, Анестезиологија у стоматологији, Имплантологија, Ургентна стања у стоматологији – Кујунџић др Бојан Прилог: Извјештај Кујунџић др Бојан

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Специфични језици (синологија) – Јелена Вујичић Прилог: Извјештај – Јелена Вујичић

Прочитајте