Извјештај о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, кандидат Сара Ракочевић