Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Дефектологија, кандидат Ивана Зечевић