Извјештај комисије за избор наставника у звање доцента, ужа научна област Хирургија кандидата др Вука Алексића