Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 32)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Клиничка микробиологија (ужа образовна област Микробиологија са имунологијом, предмети: Микробиологија, Микробиологија и имунологија) – Медицински факултет

Прилог: Извјештај

Прочитајте