Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата Лазара Пајовића