Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 22)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије за избор у звање ванредног професора – Мирослав Лаловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Сточарство – Мирослав Лаловић Прилог: Извјештај Мирослав Лаловић

Прочитајте

Извјештај за избор у звање доцента – Јована Шијаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна област Филозофија религије, теологија и религиозне студије (ужа образовна област класичне науке, предмети: Старогрчки језик, Грчки језик) – Јована Шијаковић Прилог: Извјештај Јована Шијаковић

Прочитајте

Извјештај комисије за избор у звање доцента – Божовић др Ђорђе

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Стоматолошка протетика, предмети: Дентална анатомија, Стоматолошки материјали, Гнатологија, Менаџмент у стоматологији, Стоматолошка протетика-претклиника, Мобилна стоматолошка протетика, Орофацијални бол, Фиксна стоматолошка протетика, Имплантологија, Компијутерузована сроматологија, Ургентна стања у стоматологији, …

Прочитајте

Извјештај комисије за избор у звање редовног професора – Далибор Стевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Методика наставе физичког васпитања) – Далибор Стевић Прилог: Извјештај Далибор Стевић

Прочитајте

Извјештај комисије за избор у звање вишег асистента – Стојановић др Зорица

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Стоматолошка протетика) – Стојановић др Зорица Прилог: Извјештај Стојановић др Зорица

Прочитајте

Извјештај комисије за избор у звање вишег асистента – Чанчар др Оливера

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина, предмети: Интерна медицина). – Чанчар др Оливера Прилог: Извјештај Чанчар др Оливера

Прочитајте