Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 21)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о реизбору у звање ванредног професора – Војислав Алексић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Хемијска технологија – Војислав Алексић Прилог: Извјештај Војислав Алексић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредни професор – Драга Мастиловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област – Историја савременог доба – Драга Мастиловић Прилог: Извјештај Драга Мастиловић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Вера Ћевриз Нишић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна област Специфични јеици; Србистика (Стилистика и Савремени српски језик) – Вера Ћевриз Нишић Прилог: Извјештај Вера Ћевриз Нишић

Прочитајте

Извјештај о урађеној докторској дисертацији – Игор Радовић

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације на тему „Испитивања биокомпатибилности и биоиндуктивности новосинтетисаног ендодонтског наноматеријала на бази калцијум алумината“ кандидата Игора Радовића. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај о урађеној докторској дисертацији – Јелена Павловић

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације под насловом ,,Развој поузданог скрининг система за процјену нутритивног статуса код особа старије животне доби прилагођеног за рад у амбуланти породичне медицине“ кандидата вишег асистента мр Јелене Павловић Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Будимир Ковачевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Рачунарске науке – Будимир Ковачевић Прилог: Извјештај Будимир Ковачевић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Наташа Костић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна/умјетничка област Социјална психологија – Наташа Костић Прилог: Извјештај Наташа Костић

Прочитајте

Извјештај о урађеној докторској дисертацији – Алдин Колетић

Извјештај о урађеној докторској дисертацији кандидата Алдина Колетића на тему: „Релације између особина личности, стилова суочавања са стресом и психолошког благостања код затворских полицајаца“. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Никола Кукрић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Електроника и електронски системи (ужа образовна област Електроника и електронски системи) – Никола Кукрић Прилог:  Извјештај Никола Кукрић

Прочитајте