Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 19)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Игор Радовић, Александра Жужа

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Дентална патологија, предмети:Болести зуба-претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција, Ендодонција, Клинички блок-Рестауративна стоматологија) – Игор Радовић, Александра Жужа Прилог: Извјештај Игор Радовић, Александра Жужа

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – мр Игор Вујовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна/умјетничка област Социјална психологија – мр Игор Вујовић Прилог: Извјештај мр Игор Вујовић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област: за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужа образовна област, Кинезиологија колективних спортова – предмет Кошарка Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије за избор у звање ванредног професора – Мирослав Лаловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Сточарство – Мирослав Лаловић Прилог: Извјештај Мирослав Лаловић

Прочитајте

Извјештај за избор у звање доцента – Јована Шијаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна област Филозофија религије, теологија и религиозне студије (ужа образовна област класичне науке, предмети: Старогрчки језик, Грчки језик) – Јована Шијаковић Прилог: Извјештај Јована Шијаковић

Прочитајте

Извјештај комисије за избор у звање доцента – Божовић др Ђорђе

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Стоматолошка протетика, предмети: Дентална анатомија, Стоматолошки материјали, Гнатологија, Менаџмент у стоматологији, Стоматолошка протетика-претклиника, Мобилна стоматолошка протетика, Орофацијални бол, Фиксна стоматолошка протетика, Имплантологија, Компијутерузована сроматологија, Ургентна стања у стоматологији, …

Прочитајте

Извјештај комисије за избор у звање редовног професора – Далибор Стевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Методика наставе физичког васпитања) – Далибор Стевић Прилог: Извјештај Далибор Стевић

Прочитајте