Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент за ужу научну област Заштита здравља биљака, кандидат Андрија Томић