Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 20)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Никола Кукрић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Електроника и електронски системи (ужа образовна област Електроника и електронски системи) – Никола Кукрић Прилог:  Извјештај Никола Кукрић

Прочитајте

Извјештај о урађеној докторској дисертацији – Горан Митровић

Извјештај о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Горана Митровића под насловом „Међузависност банкарских и макроекономских перформанси у условима опоравка економије Босне и Херцеговине“. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Сенка Милић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Хирургија – трансфузијска медицина (ужа образовна област Хирургија) – Сенка Милић Прилог: Извјештај Сенка Милић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Јелена Фиреску Говедарица

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Инфективне болести (ужa образовна област Инфективне болести) – Јелена Фиреску Говедарица Прилог: Извјештај Јелена Фиреску Говедарица

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Марија Дракул

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Анатомија и морфологија (ужа образовна област Анатомија човјека, предмети:Анатомија, Анатомија, Анатомија хистологија и ембриологија ) – Марија Дракул Прилог: Извјештај Марија Дракул

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Предраг Kатанић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна/умјетничка област Информационе науке и биоинформатика – Предраг Катанић Прилог: Извјештај Предраг Катанић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Златиборка Попов Момчиновић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Политичка теорија (историја политичких идеја) – Златиборка Попов Момчиновић Прилог: Извјештај Златиборка Попов Момчиновић

Прочитајте