Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 20)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Бојан Павловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе науке – предмет Спортска медицина – Бојан Павловић Прилог:Извјештај Бојан Павловић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Марко Васиљевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна област Транспортно инжењерство – Марко Васиљевић Прилог: Извјештај Марко Васиљевић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Драгана Соколовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужa научна област Фармакологија и фармација ( ужа образовна област Фармакологија са клиничком фармакологијом предмети: Фармакологија и токсикологија, Стоматолошка фармакологија ) – Драгана Соколовић Прилог: Извјештај Драгана Соколовић

Прочитајте

Извјештај о урађеној докторској дисертацији – др Нада Аврам

Извјештај о урађеној докторској дисертацији „Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у одређеној научној области“ кандидата др Наде Аврам. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Маријана Ковачевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина) – Ковачевић др Маријана Прилог: Извјештај Маријана Ковачевић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Слободан Вукићевић

Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) и ужу област образовања Графички дизајн (предмети Типографско обликовање, Графичко обликовање књиге) – Слободан Вукићевић Прилог: Извјештај Слободан Вукићевић

Прочитајте