Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 20)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна/умјетничка област Епидемиологија (ужа образовна област Епидемиологија) – Биљана Мијовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна/умјетничка област Епидемиологија (ужа образовна област Епидемиологија) – Биљана Мијовић Прилог: Извјештај Биљана Мијовић

Прочитајте

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Немања Шаренац

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Немање Шаренца под насловом „Утицај нациoналних туристичких интернет презентација на одлуке потенцијалних туриста у избору туристичке дестинације“. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Милимир Говедарица

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидатa мр Милимира Говедарице под називом „Трансфер кривичног гоњења као посбан облик међународне кривичноправне сарадње”. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Миломирка Шкрба

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента на ужу научну област Неорганска и нуклеарна и хемија (ужа образовна област Општа и неорганска хемија) – Миломирка Шкрба Прилог: Извјештај Миломирка Шкрба

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање наставника страног језика – Тања Петровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање наставника страног језика, ужа научна област Специфични језици – Англистика – Тања Петровић Прилог: Извјештај Тања Петровић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Миломир Тривун

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (и ужа образовна област Кинезиологија индивидуалних спортова) предмети: Пливање, Пливање 1 и Пливање 2 – Миломир Тривун Прилог: Извјештај Миломир Тривун

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Раде Милетић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Хирургија ( ужа образовна област Хирургија) – Раде Милетић Прилог: Извјештај Раде Милетић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Горан Вучковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област – Филозофија религије, теологије и религиозне студије (Догматика 1,2,3.и 4.) – Горан Вучковић Прилог: Извјештај Горан Вучковић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање наставник страног језика – Далиборка Јанковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање наставник страног језика-наставник њемачког језика – Далиборкa Јанковић Прилог: Извјештај Далиборка Јанковић

Прочитајте