Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 20)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о избору у звање ванредни професор – Милија Краишник

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент или ванредни професор, ужа научна област Машинство – Милија Краишник Прилог: Извјештај Милија Краишник

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Срђан Машић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Друге медицинске науке ( ужа образовна област Медицинска информатика и статистика), наставни предмети: Информатика у медицини, Медицинска статистика, Биомедицинска статистика и информатика, Информатика у здравству, Здравствена статистика, Основи статистике и информатике у спацијалној едукацији и рехабилитацији, …

Прочитајте

Извјештај комисије о реизбору у звање вишег асистента – Давор Милић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор (реизбор) у академско звање виши асистент, ужа научна област Хидротермика и термоенергетика (ужа образовна област Термотехника и термоенергетика, предмети: Механика флуида, Термодинамика, Транспортни процеси, Обновљиви извори енергије, Парни котлови, Термоенергетска постројења, Термоенергетска анализа процеса, Примјена технологија обновљивих извора енергије, Индустријска и комунална термоенергетска …

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредни професор – Момир Лазаревић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Тговина, туризам и хотелијерство – Момир Лазаревић Прилог: Извјештај Момир Лазаревић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Владимир Турунташ

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Педијатрија (ужа образовна област Педијатрија) – Владимир Турунташ Прилог: Извјештај Владимир Турунташ

Прочитајте

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Горан Балотић

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Горана Балотића под насловом „Стратегијске концепције и инструменти системског унапређења конкурентности предузећа у Босни и Херцеговини“ Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Илија Стијепић

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Илије Стијепића под насловом „Ефекти модела програмираног вјежбања на адаптивне процесе антрополошких обиљежја старијег животног доба“ Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Дражан Ерић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента или ванредног професора, ужa научна област Хирургија (ужа образовна област Хирургија, предмети:Хирургија) – Дражан Ерић Прилог: Извјештај Дражан Ерић

Прочитајте