Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Умјетност (стваралаштво, сви облици стваралаштва), група предмета Сликарство, кандидат мр Јелена Томашевић