Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Umjetnost (stvaralaštvo, svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Slikarstvo, kandidat mr Jelena Tomašević