Извјештај Комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата Горана др Поповића, Медицински факултет Фоча