Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај Комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата Горана др Поповића, Медицински факултет Фоча

Извјештај Комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата Горана др Поповића, Медицински факултет Фоча

Прилог: Извјештај