Izvještaj Komisije o podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije kandidata Gorana dr Popovića, Medicinski fakultet Foča