Вијести – Филозофски факултет

Изванредан успјех студената Катедре за русистику

У организацији Центра стратешких пројекта из Москве 9. и 10. децембра 2020. године одржан је онлајн образовни маратон „Актуелна Русија“. Маратон је посвећен наставницима руског језика, преводиоцима, студентима и свима онима којима је руски језик будућа професија. Пројекат је реализован уз помоћ и подршку Руске хуманитарне мисије у оквиру гранта …

Прочитајте

На Филозофском факултету одржано посљедње ХСК тестирање у 2020. години

Тестирање при ХСК центру Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву одржало се у недељу, 6. децембра 2020. године. Десет кандидата су тестирали своје знање кинеског језика на три нивоа (3,4,5). Добијањем ХСК сертификата студенти остварују могућност учешћа у било којем програму стипендисања Министарства за образовање НР Кине.

Прочитајте

Бесплатна онлајн настава на престижним кинеским универзитетима

Студенти Катедре за синологију који су заинтересовани да на неком од понуђених престижних универзитета из НР Кине похађају један или два семестра БЕСПЛАТНЕ онлајн наставе, могу да се пријаве већ сада. У питању су предавања из лингвистике, књижевности и културе, са врхунским професорима обученим за рад на онлајн платформама. Истовремено, …

Прочитајте

Интeрнaциoнaлнa сaрaдњa Катедре за синологију и Нaучнo-тeхнoлoшког унивeрзитeта Шaндoнгa

Студeнти Кaтeдрe зa синoлoгиjу Филозофског факултета, свих гoдинa и рaзличитих нивoa знaњa кинeскoг jeзикa, дoбили су сjajну прилику дa присуствуjу бeсплaтнoj oнлајн нaстaви кojу je у сaрaдњи сa Кaтeдрoм oбeзбиjeдиo Нaучнo-тeхнoлoшки унивeрзитeт Шaндoнгa у Qingdao-u. Студeнти мoгу дa присуствуjу рaзличитим чaсoвимa вeзaним зa кинeски jeзик, културу и књижeвнoст, кao и …

Прочитајте