Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 68)

Обавјештења – Универзитет

Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку са референцом: „Набавка услуга штампања“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: „REady for BUSiness, Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies – REBUS“ Прилог: Основни елементи уговора

Прочитајте

Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку са референцом „Набавка услуга штампања“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: „Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism / CULTURWB“ Прилог: Основни елементи уговора

Прочитајте

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Бадема Куртовић

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Бадеме Куртовић под насловом „Ефекти модела базичних и акробатских вјежби на развој антрополошких димензија спортиста“ Прилог: Извјештај

Прочитајте

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора за поступак јавне набавке „Набавка осигурања запослених“ за потребе Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке са референцом „Набавка електро материјала“, за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог:Одлука

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Јулијана Трифковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање доцент, ужа научна/умјетничка област Анатомијаи физиологија животиња – Јулијана Трифковић Прилог: Извјештај Јулијана Трифковић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Грујица Вицо

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна/умјетничка област Економика пољопривреде – Грујица Вицо Прилог: Извјештај Грујица Вицо

Прочитајте