Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 70)

Обавјештења – Универзитет

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка ХТЗ опреме“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга кетеринга за прославу Дана Машинског факултета“ за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Стоматолошка протетика), предмети: Стоматолошка протетика-претклиника, Мобилна стоматолошка протетика, Фиксна стоматолошка протетика, Геронтостоматологија,Клинички блок- рестауративна стоматологија, Имплантологија, Дентална анатомија, Гнатологија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање – Јелена Владичић Машић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Анатомија и морфологија (ужа образовна област Хистологија и ембриологија, предмети: Хистологија и ембриологија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање – Максим Ковачевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента или ванредног професора, ужа научна област Хирургија–ортопедија, ужа образовна област Хирургија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга ресторана и послуживања храном поводом дана Факултета и промоције дипломираних студената (Услуге ктеринга)“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Валнетина Тимотић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна област Математичка анализа и примјене – Валентина Тимотић Прилог: Извјештај Валентина Тимотић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредни професор – Милија Краишник

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент или ванредни професор, ужа научна област Машинство – Милија Краишник Прилог: Извјештај Милија Краишник

Прочитајте