Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 69)

Обавјештења – Универзитет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Математичка анализа и примјене – Милица Бошковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Математичка анализа и примјене – Милица Бошковић Прилог: Извјештај Милица Бошковић

Прочитајте

Јавни позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга за потребе прославе Дана Универзитета у Источном Сарајеву

Јавни позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга за потребе прославе Дана Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Позив

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента за ужу научну област Машинство – Радислав Брђанин

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента за ужу научну област Машинство – Радислав Брђанин Прилог: Извјештај Радислав Брђанин

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна медицина и медицинско сликање (ужа образовна област Радиологија и нуклеарна медицина) – Старовић Бајчетић др Сунчица

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање , ужа научна област Радиологија, нуклеарна медицина и медицинско сликање (ужа образовна област Радиологија и нуклеарна медицина) – Старовић Бајчетић др Сунчица Прилог: Извјештај Старовић Бајчетић др Сунчица

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина, предмети: Интерна медицина и њега интернистичког болесника, Интерна медицина, Клиничка пракса) – Срђан Поповић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина, предмети: Интерна медицина и њега интернистичког болесника, Интерна медицина, Клиничка пракса) – Поповић др Срђан Прилог: Извјештај Срђан Поповић

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина) – Слађана Поповић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина) – Поповић др Слађана Прилог: Извјештај Слађана Поповић

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна/умјетничка област Епидемиологија (ужа образовна област Епидемиологија) – Биљана Мијовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна/умјетничка област Епидемиологија (ужа образовна област Епидемиологија) – Биљана Мијовић Прилог: Извјештај Биљана Мијовић

Прочитајте

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Немања Шаренац

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Немање Шаренца под насловом „Утицај нациoналних туристичких интернет презентација на одлуке потенцијалних туриста у избору туристичке дестинације“. Прилог: Извјештај

Прочитајте