Обавјештења – Универзитет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Драган Спаић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област – Друге медицинске науке (ужа образовна област – Медицниска информатика и статистика, предмети: Информатика умедицини, Медицинска статистика, Биомедицинска информатика и статистика, Информатика у здравству, Здравствена статистика, Основе статистике и информатике у специјалној едукацији и рехабилитацији). Прилог: …

Прочитајте