Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 40)

Обавјештења – Универзитет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Елдина Махмутагић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Транспортно инжењерство. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента- Саво Рупић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) група предмета – Сликарство. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент – Маја Куљић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Теоријска социологија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Обавјештење

Обавјештавају се сви заинтерeсовани да ће дана 24.12.2019.године (уторак) са почетком у 11 часова  на Технолошком факултету у Зворнику, кандидат мр Неде Тешан Томић дипл. инж. технологије, јавно бранити докторску дисертацију под називом: „Истраживање утицаја уништавања муниције и минско-експлозивних средстава на присуство и мобилност тешких метала у земљишту“. Обавјештење

Прочитајте