Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 41)

Обавјештења – Универзитет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента-Игор Радовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Дентална патологија, предмети: Болести зуба-претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција, Ендодонција, Клинички блок-Рестауративна стоматологија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора–Бојана Давидовић и Свјетлана Јанковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванреднog професор,ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Дјечија и превентивна стоматологија, предмети: Увод у стоматологију, Орална хигијена, Превентивна стоматологија, Стоматолошка заштита у заједници, Профилакса оралних болести, Дјечија стоматологија, Повреде уста и зуба дјеце, Стоматолошка заштита …

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент-Драган Учур

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање-доцент, ужа научна/умјетничка област: Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), (ужа образовна област: Црквена музика, предмет: Црквено појање с правилом). Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног профосера-Драгомир Вуковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна област Посебне социологије.  Прилог: Извјештај

Прочитајте