Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата др Марије Дракул