Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Медији и социо-културолошке комуникације, кандидат доц. др Вук Вучетић