Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка намјештаја” за потребе Медицинског факултета у Фочи