Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku “Nabavka namještaja” za potrebe Medicinskog fakulteta u Foči