Одлука о додјели уговора другорангираном понуђача за јавну набавку „Набавка услуга осигурања“ ЛОТ 3 осигурање моторног возила од аутоодговорности за потребе Пољопривредног факултета