Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja“ LOT 3 osiguranje motornog vozila od autoodgovornosti za potrebe Poljoprivrednog fakulteta

Prilog: Odluka