Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка лабораторијских реагенаса – ЛОТ1” за потребе Медицинског факултета Фоча