Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област Регионална географија, кандидат др Горан Мутабџија

Прилог: Извјештај