Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка горива“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Образац