Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Специфични језици (Синологија), кандидаткиња Соња Попић

Прилог: Извјештај