Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje asistenta, uža naučna oblast Specifični jezici (Sinologija), kandidatkinja Sonja Popić

Prilog: Izvještaj