На Технолошком факултету Зворник одржан Округли сто и промоција мастер студијског програма у оквиру ERASMUS+ ECOBIAS пројекта

На Технолошком факултету Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву, 6. октобра је одржан Округли сто под називом Значај еколошке едукације и мониторинга у очувању квалитета вода. Округли сто је  организован у оквиру ERASMUS+ ECOBIAS пројекта (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (срб: „Развој мастер студија из еколошког мониторинга и биопроцјене слатководних екосистема у високошколским институцијама Западног Балкана“).

Округли сто угостио је многе заинтересоване учеснике из јавног сектора у окружењу. Присутни су били стејкхолдери из различитих области привреде, а између осталих из компанија Алумина и Зеохем, Института за јавно здравство, Градске управе града Зворника, Регионалне депоније у Зворнику, Националног парка „Дрина“, Општина Милићи и Сребреница, Геолошког завода Републике Српске и други. Присутнима се на почетку скупа обратила проф. др Љубица Васиљевић, координатор пројекта испред Технолошког факултета Зворник, која је истакла значај оваквог пројекта за унапређење високошколског образовног система. Након тога одржано је неколико кратких предавања као увод за дискусију.

Најзначајнији циљеви дискусије Округлог стола су били сљедећи: разматрање улоге еколошког кадра у активностима јавних предузећа и индустрије у домену заштите животне средине, као и реална потреба привреде за еколошким високообразованим кадром, а све у сврху развијања мастер програма из еколошког мониторинга и биопроцјене слатководних екосистема у високошколским институцијама Западног Балкана. Такође, дискутовало се о значају мониторинга у превенцији, откривању и спречавању загађења водних екосистема.

Гости Округлог стола су показали интересовање за дискусију и подржали идеје и циљеве ERASMUS+ ECOBIAS пројекта. У току дискусије, између осталих, ријеч је узео еколошки инспектор Ратко Ђорђић, који је указао на проблем недефинисане надлежности у оквиру пограничног простора са Републиком Србијом, што онемогућава дјеловање и рјешавање конкретних проблема. Истакао је и на потребу за израдом регистара загађивача на појединим локацијама и апеловао на савјесну израду студија о процјени утицаја и других докумената од значаја. Учесник испред Општине Сребреница, Слађана Грујичић, указала је на недостатак кадра из области екологије и заштите животне средине у локалним самоуправама и недовољно функционисање система заштите животне средине. Битно је успоставити  рјешавање проблема од микронивоа, односно локалних заједница, те сарадњу од локалног до највишег нивоа – нагласила је Грујичић.

Резултати дискусије Округлог стола се односе на повезивање циљних група у области еколошког мониторинга и акватичне биопроцјене ради боље контроле и очувања квалитета водних ресурса. Један од закључака је да се окупљања овог типа у будућности требају чешће организовати, у сврху повезивања реалног сектора и високошколских установа, јер се на овај начин свим заинтересованим странама омогућава да изразе своје идеје и размијене искуства и мишљења. Учесници округлог стола сложили су се и да је развијање новог мастер програма и образовање еколошког кадра у датој области велики корак ка унапређењу квалитета водних екосистема.

Дискусију Окрулог стола су водили модератори са Технолошког факултета Зворник, проф. др Љубица Васиљевић и проф. др Славко Смиљанић, а  након предавања и дискусије организован је коктел.

Промоција мастер студијског програма  Еколошки мониторинг слатких вода у оквиру ERASMUS+ ECOBIAS пројекта

На Технолошком факултету Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву у сриједу, 6. октобра, одржан је и Дан отворених врата чији је циљ промоција новог студијског програма на  другом циклусу студија, под називом Еколошки мониторинг слатких вода. Студијски програм је развијен у оквиру ERASMUS+ ECOBIAS пројекта у области изградње капацитета у високом образовању у коме  учествује 11 универзитета из пет земаља (Црна Гора, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Њемачка), а координатор је Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду.

Како постојеће образовање о биолошкој процjени животне средине и вода у дијелу Западног Балкана не испуњава захтјеве европског законодавства и регулатива у области животне средине, циљ ECOBIAS пројекта је развијање и побољшање знања, вјештина и техничких ресурса високошколских установа у области еколошког мониторинга и биолошке процјене копнених вода у складу са националним и европским регулативама. Пројекат предвиђа развијање најмање 26 курсева за мастер програме и 14 за цјеложивотно учење.  Мастер програм који се организује на Технолошком факултету Зворник усмјерен је на микробиологију и технологије заштите вода, док су други програми на високошколским установама у Босни и Херцеговини усмјерени на еколошки инжењеринг, ГИС и даљинско очитавање у екомониторингу, генетички биомониторинг, као и напредне технике и приступи за обраду података.

 Овај студијски програм за стицање звања мастер екологије, прилагођен је Европском образовном простору у складу са концепцијом Болоњске декларације и препорукама EMAB-a (Ecological Monitoring and Aquatic Bioassessment), као и националним акредитационим стандардима. Његов основни циљ је изградња капацитета у високом образовању као неопходан корак ка политици  Европске уније о интеграцији заштите животне средине у региону. Како је мултидисциплинарног  карактера, те повезује екологију и заштиту животне средине, стечено знање дипломираним студентима ће обезбједити стручност за рад у лабораторијама и истраживачким центрима еколошког профила, али и практичну примјену стечених знања у различитим гранама привреде.

Кроз сам пројекат, Технолошки факултет Зворник је добио опрему у вриједности од 25 хиљада евра за опремање лабораторија. Добијена лабораторијска опрема, поред већ постојеће, омогућиће ефикасно еколошко праћење и биопроцјену слатководних система. У њима ће моћи да се ради на мониторингу свих потенцијалних загађивача и  и технологији заштите вода.

Приступ студију Еколошки мониторинг слатких вода имају сви кандидати који су завршили академске студије првог циклуса студијских програма Биологија и Екологија са освојених 240 ECTS  бодова, или студијског програма из друге сродне области уз спровођење поступка утврђивања еквивалентног броја  ECTS  бодова и поштовање одредби Правила о студирању на другом циклусу студија која се односе на услове уписа.

Предвиђено је да за вријеме трајања пројекта студије буду бесплатне за 5 студената у једној школској години.