Na Tehnološkom fakultetu Zvornik održan Okrugli sto i promocija master studijskog programa u okviru ERASMUS+ ECOBIAS projekta

Na Tehnološkom fakultetu Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 6. oktobra je održan Okrugli sto pod nazivom Značaj ekološke edukacije i monitoringa u očuvanju kvaliteta voda. Okrugli sto je  organizovan u okviru ERASMUS+ ECOBIAS projekta (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (srb: „Razvoj master studija iz ekološkog monitoringa i bioprocjene slatkovodnih ekosistema u visokoškolskim institucijama Zapadnog Balkana“).

Okrugli sto ugostio je mnoge zainteresovane učesnike iz javnog sektora u okruženju. Prisutni su bili stejkholderi iz različitih oblasti privrede, a između ostalih iz kompanija Alumina i Zeohem, Instituta za javno zdravstvo, Gradske uprave grada Zvornika, Regionalne deponije u Zvorniku, Nacionalnog parka „Drina“, Opština Milići i Srebrenica, Geološkog zavoda Republike Srpske i drugi. Prisutnima se na početku skupa obratila prof. dr Ljubica Vasilјević, koordinator projekta ispred Tehnološkog fakulteta Zvornik, koja je istakla značaj ovakvog projekta za unapređenje visokoškolskog obrazovnog sistema. Nakon toga održano je nekoliko kratkih predavanja kao uvod za diskusiju.

Najznačajniji cilјevi diskusije Okruglog stola su bili slјedeći: razmatranje uloge ekološkog kadra u aktivnostima javnih preduzeća i industrije u domenu zaštite životne sredine, kao i realna potreba privrede za ekološkim visokoobrazovanim kadrom, a sve u svrhu razvijanja master programa iz ekološkog monitoringa i bioprocjene slatkovodnih ekosistema u visokoškolskim institucijama Zapadnog Balkana. Takođe, diskutovalo se o značaju monitoringa u prevenciji, otkrivanju i sprečavanju zagađenja vodnih ekosistema.

Gosti Okruglog stola su pokazali interesovanje za diskusiju i podržali ideje i cilјeve ERASMUS+ ECOBIAS projekta. U toku diskusije, između ostalih, riječ je uzeo ekološki inspektor Ratko Đorđić, koji je ukazao na problem nedefinisane nadležnosti u okviru pograničnog prostora sa Republikom Srbijom, što onemogućava djelovanje i rješavanje konkretnih problema. Istakao je i na potrebu za izradom registara zagađivača na pojedinim lokacijama i apelovao na savjesnu izradu studija o procjeni uticaja i drugih dokumenata od značaja. Učesnik ispred Opštine Srebrenica, Slađana Grujičić, ukazala je na nedostatak kadra iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine u lokalnim samoupravama i nedovolјno funkcionisanje sistema zaštite životne sredine. Bitno je uspostaviti  rješavanje problema od mikronivoa, odnosno lokalnih zajednica, te saradnju od lokalnog do najvišeg nivoa – naglasila je Grujičić.

Rezultati diskusije Okruglog stola se odnose na povezivanje cilјnih grupa u oblasti ekološkog monitoringa i akvatične bioprocjene radi bolјe kontrole i očuvanja kvaliteta vodnih resursa. Jedan od zaklјučaka je da se okuplјanja ovog tipa u budućnosti trebaju češće organizovati, u svrhu povezivanja realnog sektora i visokoškolskih ustanova, jer se na ovaj način svim zainteresovanim stranama omogućava da izraze svoje ideje i razmijene iskustva i mišlјenja. Učesnici okruglog stola složili su se i da je razvijanje novog master programa i obrazovanje ekološkog kadra u datoj oblasti veliki korak ka unapređenju kvaliteta vodnih ekosistema.

Diskusiju Okrulog stola su vodili moderatori sa Tehnološkog fakulteta Zvornik, prof. dr Ljubica Vasilјević i prof. dr Slavko Smilјanić, a  nakon predavanja i diskusije organizovan je koktel.

Promocija master studijskog programa  Ekološki monitoring slatkih voda u okviru ERASMUS+ ECOBIAS projekta

Na Tehnološkom fakultetu Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu u srijedu, 6. oktobra, održan je i Dan otvorenih vrata čiji je cilј promocija novog studijskog programa na  drugom ciklusu studija, pod nazivom Ekološki monitoring slatkih voda. Studijski program je razvijen u okviru ERASMUS+ ECOBIAS projekta u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju u kome  učestvuje 11 univerziteta iz pet zemalјa (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Nјemačka), a koordinator je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Kako postojeće obrazovanje o biološkoj procjeni životne sredine i voda u dijelu Zapadnog Balkana ne ispunjava zahtjeve evropskog zakonodavstva i regulativa u oblasti životne sredine, cilј ECOBIAS projekta je razvijanje i pobolјšanje znanja, vještina i tehničkih resursa visokoškolskih ustanova u oblasti ekološkog monitoringa i biološke procjene kopnenih voda u skladu sa nacionalnim i evropskim regulativama. Projekat predviđa razvijanje najmanje 26 kurseva za master programe i 14 za cjeloživotno učenje.  Master program koji se organizuje na Tehnološkom fakultetu Zvornik usmjeren je na mikrobiologiju i tehnologije zaštite voda, dok su drugi programi na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini usmjereni na ekološki inženjering, GIS i dalјinsko očitavanje u ekomonitoringu, genetički biomonitoring, kao i napredne tehnike i pristupi za obradu podataka.

Ovaj studijski program za sticanje zvanja master ekologije, prilagođen je Evropskom obrazovnom prostoru u skladu sa koncepcijom Bolonjske deklaracije i preporukama EMAB-a (Ecological Monitoring and Aquatic Bioassessment), kao i nacionalnim akreditacionim standardima. Nјegov osnovni cilј je izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju kao neophodan korak ka politici  Evropske unije o integraciji zaštite životne sredine u regionu. Kako je multidisciplinarnog  karaktera, te povezuje ekologiju i zaštitu životne sredine, stečeno znanje diplomiranim studentima će obezbjediti stručnost za rad u laboratorijama i istraživačkim centrima ekološkog profila, ali i praktičnu primjenu stečenih znanja u različitim granama privrede.

Kroz sam projekat, Tehnološki fakultet Zvornik je dobio opremu u vrijednosti od 25 hilјada evra za opremanje laboratorija. Dobijena laboratorijska oprema, pored već postojeće, omogućiće efikasno ekološko praćenje i bioprocjenu slatkovodnih sistema. U njima će moći da se radi na monitoringu svih potencijalnih zagađivača i  i tehnologiji zaštite voda.

Pristup studiju Ekološki monitoring slatkih voda imaju svi kandidati koji su završili akademske studije prvog ciklusa studijskih programa Biologija i Ekologija sa osvojenih 240 ECTS  bodova, ili studijskog programa iz druge srodne oblasti uz sprovođenje postupka utvrđivanja ekvivalentnog broja  ECTS  bodova i poštovanje odredbi Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija koja se odnose na uslove upisa.

Predviđeno je da za vrijeme trajanja projekta studije budu besplatne za 5 studenata u jednoj školskoj godini.