Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке, кандидат др Дејан Гојковић

Прилог: Извјештај