Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovni profesor, uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke, kandidat dr Dejan Gojković

Prilog: Izvještaj