Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку ”Набавка услуге осигурања: ЛОТ 4 осигурање студената” за потребе Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву