Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавака рачунара” за потребе Филозофског факултета Пале

Прилог: Одлука