Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavaka računara” za potrebe Filozofskog fakulteta Pale

Prilog: Оdluka