Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Специфичне књижевности (русистика), кандидат Иља Тјапков