Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Specifične književnosti (rusistika), kandidat Ilјa Tjapkov