Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка канцеларијског материјала” за потребе Филозофског факултета Пале

Прилог: Одлука