Назначен почетак Еразмус+ програма за период 2021-2027. године

Европска комисија је објавила нови Еразмус+ програм за период 2021-2027. године. Са буџетом од преко 26.2 милијарде евра (буџет за период 2014-2020. је износио 14.7 милијарди) употпуњеног са 2.2 милијарде евра из екстерних инструмената Европске Уније, нови и обновљени програм финансираће пројекте мобилности и прекограничне сарадње. Увећани буџет треба да обезбиједи инкузивнији Еразмус+ програм, који ће бити више оријентисан на заштиту животне средине и дигитализацију.

Нови Еразмус+ програм пружа могућност за студијске боравке у иностранству, праксе, приправништво и размјену особља у свим областима образовања, обуке, младих и спорта. Поред мобилности која чини 70% буџета, нови Еразмус+ програм, такође, подржава пројекте прекограничне сарадње (између високошколских установа, школа, факултета за образовање и обуку учитеља, центара за образовање одраслих, омладинских и спортских организација, пружаоца стручног образовања и обука и других актера у области образовања).

Комесарка Европске комисије за област иновација, истраживања, културе, образовања и омладину, Марија Габријел је изјавила: “Чињеница да се Еразмус+ буџет за наредних седам година готово удвостручио показује важност која се придаје образовању, цјеложивотном учењу и младима у Европи. Еразмус+ остаје јединствени програм у погледу своје величине, обима и глобалне препознатљивости, покривајући 33 земље, а доступан је остатку свијета кроз међународне активности. Позивам све јавне и приватне организације активне на подручју образовања, оспособљавања, младих и спорта да погледају новообјављене позиве за подношење приједлога пројеката и пријаве се за финансирање. Захваљујући Еразмус+ учинићемо европско образовно подручје стварношћу“.

Објављен је и први годишњи програм рада и позив за 2021. годину.

Више информација о новом Еразмус + програму и позивима доступно је на линковима:

Информације о новим функцијама програма: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en  

Брзи преглед програма: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en

Водич кроз програм: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en

Програми рада за 2021.: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

Позив за Ерасмус+ програм за 2021.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC