Naznačen početak Erazmus+ programa za period 2021-2027. godine

Evropska komisija je objavila novi Erazmus+ program za period 2021-2027. godine. Sa budžetom od preko 26.2 milijarde evra (budžet za period 2014-2020. je iznosio 14.7 milijardi) upotpunjenog sa 2.2 milijarde evra iz eksternih instrumenata Evropske Unije, novi i obnovljeni program finansiraće projekte mobilnosti i prekogranične saradnje. Uvećani budžet treba da obezbijedi inkuzivniji Erazmus+ program, koji će biti više orijentisan na zaštitu životne sredine i digitalizaciju.

Novi Erazmus+ program pruža mogućnost za studijske boravke u inostranstvu, prakse, pripravništvo i razmjenu osoblja u svim oblastima obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Pored mobilnosti koja čini 70% budžeta, novi Erazmus+ program, takođe, podržava projekte prekogranične saradnje (između visokoškolskih ustanova, škola, fakulteta za obrazovanje i obuku učitelja, centara za obrazovanje odraslih, omladinskih i sportskih organizacija, pružaoca stručnog obrazovanja i obuka i drugih aktera u oblasti obrazovanja).

Komesarka Evropske komisije za oblast inovacija, istraživanja, kulture, obrazovanja i omladinu, Marija Gabrijel je izjavila: “Činjenica da se Erazmus+ budžet za narednih sedam godina gotovo udvostručio pokazuje važnost koja se pridaje obrazovanju, cjeloživotnom učenju i mladima u Evropi. Erazmus+ ostaje jedinstveni program u pogledu svoje veličine, obima i globalne prepoznatljivosti, pokrivajući 33 zemlje, a dostupan je ostatku svijeta kroz međunarodne aktivnosti. Pozivam sve javne i privatne organizacije aktivne na području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta da pogledaju novoobjavljene pozive za podnošenje prijedloga projekata i prijave se za finansiranje. Zahvaljujući Erazmus+ učinićemo evropsko obrazovno područje stvarnošću“.

Objavljen je i prvi godišnji program rada i poziv za 2021. godinu.

Više informacija o novom Erazmus + programu i pozivima dostupno je na linkovima:

Informacije o novim funkcijama programa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en  

Brzi pregled programa: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en

Vodič kroz program: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en

Programi rada za 2021.: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

Poziv za Erasmus+ program za 2021.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC