Category Archives: NIR Vijesti

Univerzitet u Istočnom Sarajevu u saradnji sa timom projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništvaˮ organi...
Obavještavamo Vas da je objavljen Javni poziv Seed Money Facility (SMF) koji se finansira u okviru Interreg Dunav progr...
Nacionalna Erazmus+ kancelarija u BiH u saradnji sa Evropskom izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA) organ...