NIR Vijesti

CMEPIUS stipendije Republike Slovenije za 2021/22. godinu

Centar za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposoblјavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) nudi 18 stipendija za državlјane Bosne i Hercegovine za studiranje u Sloveniji u akademskoj 2021/22. godini. Više o stipendijama i prijavni obrasci dostupni su ovdje, a zainteresovani kandidati mogu se prijaviti slanjem propisane dokumentacije na adresu Ministarstva civilnih …

Pročitajte

Otvorena pozicija za posao: (Senior) Research Analyst

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) kao podugovarač na projektu MEASURE-BiH II, a u ime vodećeg partnera na projektu Impaq International LCC  traži osobu za poziciju (Senior) Research Analyst. Detalje oglasa možete pogledati na sljedećem linku: https://credi.ba/en/2021/02/18/vacancy-call-for-senior-research-analyst-position/

Pročitajte

Održan inicijalni radni sastanak Erazmus plus projekta ,,SMARTEL”

Inicijalni radni sastanak Erazmus plus projekta ,,SMARTEL” održan je putem onlajn platforme 8. i 9. februara na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koji je jedan od partnera na projektu. Tema sastanka je bila implementacija Erazmus plus projekta Ključne akcije 2 Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju pod nazivom Unapređenje procesa obrazovanja kroz …

Pročitajte

Otvoren poziv za dodjelu sredstava za podršku dualnom obrazovanju

Regionalni Challenge fond (RCF) objavio je Prvi poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za podršku investicijama za projekte dualnog obrazovanja.  Regionalni Challenge fond će podržati: Institucije za stručno obrazovanje i obuku da usklade programe sa potrebama kompanija ulažući u trening, opremu i objekte koje preduzeća danas koriste; Razvoj i sistematsku …

Pročitajte

Otvoren poziv za dostavljanje projektnih prijedloga EU4TECH     

Obavještavamo Vas o otvorenom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa „EU4TECH“ koji pruža podršku preko 40 projekata u zemljama zapadnog Balkana u prvoj fazi pripreme projektnog prijedloga (koncept nota). Specifični ciljevi programa, između ostalog, odnose se na pružanje podrške razvoju zdravog sistema za transfer tehnologija u regionu i …

Pročitajte

Poziv Instituta za balkanske studije

Institut za balkanske studije raspisuje poziv za dostavljanje originalnih pisanih radova istraživača iz jugoistočne Evrope, a koji će ući u selekciju za objavu u 54. izdanju časopisa „Balkan Studies (BS)“ do kraja 2021. godine. Institut za balkanske studije, sa sjedištem u Solunu u Grčkoj, osnovalo je grčko Ministarstvo vanjskih poslova …

Pročitajte

Konkurs fondacije“The British Scholarship Trust“ (BST)

Fondacija „The British Scholarship Trust“ (BST) raspisuje konkurs za finansiranje postdiplomskih usavršavanja/istraživanja za akdemsku 2021/2022. godinu  u trajanju od jednog do tri mjeseca u Velikoj Britaniji. Uslov za apliciranje je da kandidati imaju manje od 30 godina starosti i da su upisani na postdiplomski program u Bosni i Hercegovini. Klјučni …

Pročitajte

Poziv za registraciju za Research Incubator program za studente postdiplomskih studija

InQuire Evidence2Policy Hub objavljuje poziv za registraciju studenata postdiplomskih studija za Research Incubator program. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH. Research Incubator je program podrške studentima …

Pročitajte

Raspisan konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda „Dr Milan Jelić“

Na osnovu člana 106. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 33/14, 66/18 i 84/19), člana 14. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, …

Pročitajte

Sporazumi o naučno-tehničkoj saradnji FPM sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu potpisao je sporazume o naučno-tehničkoj saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Potpisivanjem sporazuma 21. novembra, ugovorne strane su formalno uspostavile naučno-tehničku saradnju u oblasti naučnoistraživačkog rada, edukacije studenata, razmjene i usavršavanja …

Pročitajte