Category Archives: Aktuelno

Obavještavamo Vas da je objavljen Javni poziv Seed Money Facility (SMF) koji se finansira u okviru Interreg Dunav progr...
Nacionalna Erazmus+ kancelarija u BiH u saradnji sa Evropskom izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA) organ...
Obavještavamo Vas da DG EAC i EACEA organizuju događaj „Erasmus+ World Wide Webinar 2023“ koji će se održati onl...
Obavještavamo vas da je otvoren Javni poziv za doprinos naučnom, tehnološkom, ekonomskom, kulturnom ili društvenom n...
Projekat „Moving Us Closer“ realizuje Populacioni fond Ujedinjenih nacija uz finansijsku podršku Ambasade Republike...