Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Специфичне књижевности – Србистика, кандидат мр Маријана Митрић

Прилог: Извјештај