Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Радно и социјално право, кандидат Радислав Лале

Прилог: Извјештај